Comentariu funder les politiques climatiques en Amérique latine et dans les Caraïbes ?

Le constat dressedé lors de la COP28 à Dubai este fără apel: l’Amérique Latine et les Caraibe font face à un défaut semnificativ de finanțare a acțiunii pentru climat. Pentru a remedia efectele schimbării climatice, finanțările ar trebui să fie eficiente dezasamblator par rapport à leurs niveaux de 2020.

Acest lucru necesită dezvoltarea în continuare a instrumentelor de finanțare inovatoare puse în aplicare în ultimii ani și catalizarea finanțării pentru climatul principalilor actori internaționali. Obiectivul Coaliției globale este consolidarea mijloacelor de acțiune create în timpul COP28.

Une gégion deosebit de vulnerabilă

Numărul dezastrelor naturale din America Latină și Caraibe aproape sa dublat între anii 1980 și 2010, făcând din această regiune cea mai afectată zonă geografică din ultimele decenii. Din 2000, trois personnes sur dix au fost afectate de catastrofe naturale. În 2023, 91% dintre citoyens de treize pays d’Amérique latine déclarent que le Climatic a un impact sur leur vie quotidienne. Aceste catastrofe naturale pot antrena costuri economice ridicate. De exemplu, à la suite de l’ouragan Maria în 2017, la Republica Dominicană a suferit daune estimate la 226% din produsul său intern brut : distrugerea infrastructurii (rute, ponts et réseaux d’électricité), distrugerea capitalului fizic și degradarea capitalului uman.

În fața acestor daune economice, este necesară îmbunătățirea rezilienței zonei prin implementarea unor politici de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Primul vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, înainte ca efectele schimbărilor climatice să fie ireversibile. Il s’agit, de exemplu, d’installer des panels solaires sur les buildings afin d’amelioreur leur efficacité énergétique.

Pentru a remedia efectele schimbărilor climatice în America Latină și Caraibe, finanțarea ar trebui redusă la nivelurile din 2020.
Erika Santelices/AFP

Les politici de adaptare, quant à elles, visent à minimiser les consequences du changement climatique déjà en cours. The mise en place de gues et de murs de protection contre les inondonations obéit à cette logic. Politicile adecvate de adaptare și atenuare pot fi foarte costisitoare: în perioada 2023-2030, nevoile cumulative de investiții asociate cu punerea în aplicare a cessés politiques între 215 și echivalentul a 284 de miliarde de dolari pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Le financement de l’Adaptation et de l’attenuation

Face à ce besoin de financement colossal, les États d’Amérique latine et des Caraïbes primesc des financementaires des financementaires, de la part d’institutions regionals et internationales, special concepute pentru sutenier la mise en place depolitation. Între 2016 și 2021, le finance pour le climat accordé aux États de la zone a plus que triple, trecând de la 2,7 miliarde de dolari la 8,6 miliarde de dolari (Graficul 1). Dacă este o creștere semnificativă, suma atinsă în 2021 nu corespunde cu 4% din nevoile de investiții ale regiunii.

Cinci actori multilaterali asigură l’essentiel du financement de l’action pour le climat dans la regiune: il s’agit de trois regionales Institutes (Banque interaméricaine de développement (BID), Banque centraménoméricetation Banque de développement d’Amérique latine et des Caraibe (BDALC)), Banca Mondială (BM) și Banca Europeană de Investiții (BEI). În 2021, 64% din finanțare este alocată de instituțiile regionale (Graficul 2) și les deux tiers de l’ensemble des financements vont à des mesures d’attenuation (Graficul 3).

De nouveaux instruments finances

Pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale acțiunii pentru climat, instituțiile multilaterale sunt apetitul instrumentelor inovatoare.

Emise pentru prima dată de BEI în 2007, sunt emise obligațiuni verzi obligațiuni de fidelitate destinații à lever des capitals pour le financement de projects « verts ». În 2022, 30 % din programul de finanțare al BEI a fost astfel constituit prin emisiunea de obligații de sensibilizare la climă. În cadrul Inițiativei Global Gateway a Uniunii Europene, în 2023 BEI a acordat Argentinei, Braziliei și Chile prêts « vert » s’élevant à 800 milioane de euro.

La BEI n’est pas la seule Institution multilaterale à utiliser acest media finance. Datorită acestor obligații verzi, BDALC a strâns 1,2 miliarde de dolari între 2018 și 2021 pentru finanțarea proiectelor care vizează îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea producției transportabile în regiune. La BID de son côté, grâce également à l’émission d’obligations vertes, a par exemple octroyé en 2023 și un preț de 400 de milioane de dolari sau Chili pour aider au développement de l’industrie de l’hydrogen vert.

Les Institutions recurg și la emisiunea de obligațiuni albastre. Sunt instrumente de emise de guverne, bănci de dezvoltare sau alte entități pentru finanțarea proiectelor marin și oceanice care au retombées pozitive pe mediu, mediu, eco. Astfel, la BID a procédé à la première émission d’obligation bleue en Amérique latine et dans les Caraïbes în 2021 toarnă 50 de milioane de dolari pentru australieni.

(Plus de 85 000 de lecteurs font confiance aux newslettere de The Conversation pentru a înțelege mai bine les grands enjeux du monde. Abonați-vă astăzi)

Face à l’augmentation de la frequence et de l’intensité des catastrophes naturales, les Institutions internationales recourent également à des instruments de gestion du risc financiar comme les obligations catastrophes.

Leur principe este simplu. L’organisation qui émet l’obligation vers une prime aux investisseurs. În cazul în care nu are loc nici un dezastru natural pe durata obligației, investitorii își primesc capitalul și dobânzile la sfârșitul perioadei. În revanche, si une catastrofe naturelle survient, organizația primește de la investitori o parte sau totalitatea capitalului asociat à l’obligație.

Pentru a îmbunătăți rezistența financiară a statelor față de riscul dezastrelor naturale, Banca Mondială emite obligațiuni pentru catastrofă în contul statelor. Un exemplu similar este 2020 de telles liabilities pour le compte du Mexique pour un montant de 485 milioane de dolarile protegeant medallion 4 ans des pertes dues aux tremblements de terre et aux cyclones.

Un nou rol pentru FMI

Alors que les Institutions précédentes interviennent principally anticipatSpune Fonduri monetare internaționale (FMI) joue un rol critic după ce un pays a fost frappé prin un castrophe natural pentru a deboucher pe o criză de echilibru a plăților. Pe lângă împrumuturile convenționale acordate țărilor membre, FMI a creat în 2015 fondul fiduciar pentru asistență și ajutor în caz de dezastre, care oferă granturi și ajutor pentru asistență și ajutor în caz de dezastre.

Vue du sediul FMI

În 2015, FMI a creat le fond fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes qui accorde des dons et des lègements dette aux pays les plus pauvres frappé par une catastrophe naturelle.
Bruno Sanchez-Andrade Nuño/Flickr, CC BY-SA

În mai 2022, a fost lansat un nou fond: fondul fiduciar pour la resilience et la durability du FMI, qui vise à aider les pauvres à faire à des hardés de long terme, comme le changement climatique. În decembrie 2022, Barbados a fost prima țară care a beneficiat de acest nou fond: 189 de milioane de dolari d’aide ont été débloqués.

Face aux défis climatiques la care font face les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, une utilizare efectuată a resurselor pentru finanțarea politicilor climatice este esențială. Acesta este unul dintre obiectivele stabilite de Coaliția Mondială pentru consolidarea mijloacelor de acțiune, a cărei creare a fost anunțată la COP28 din decembrie 2023. Această coaliție include în principal BM, diferite bănci multilaterale de dezvoltare, FMI etc.) etc. à întărirea capacităților în materie de finanțare climatică și a eficacității programelor de asistență tehnologică a instituțiilor financiare internaționale interne.

COP29, care va avea loc în 2024 în Azerbaidjan, va fi ocazia de a evalua primele rezultate ale acestei coaliții, în special capacitatea ei de a cataliza finanțarea pentru climă la apogeul nevoilor regiunii.

Leave a comment