comment elles Impactent les éléments publiques françaises

comment elles Impactent les éléments publiques françaises

Ministrul Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, a anunțat pe TF1, pe 18 februarie, că Bercy și-a redus prognoza de creștere la 1% în 2024, soit le haut de la fourchette du consensus des enlystes, sa Volonté d pentru a economisi 10 miliarde. „sur le seul budget de l’État”.

Profitant du brutal retour de l’inflation qui a gonflé mechanically les recettes fiscales, les éspérences publiques françaises avaient baissé en volume en 2022 et 2023, malgré une forte progression en valeur. Proiectul de lege a finanțelor pentru 2024 prevede continuarea acestei tendințe.

Croissance : la prevision pour 2024 revised à 1 %, anunță Bruno Le Maire (TF1 News, 18 februarie 2024).

Creșterea anticipată de 1,4% combinată cu o prognoză a inflației de 2,6% trebuia să asigure mecanic o creștere a veniturilor publice cu 4% mai mare decât cea a cheltuielilor inflaționiste, 3,3 public de 0,5% à 4,4% du PIB et stabilizer la dette publique à 110 % du PIB.

Evoluție anuală de depense publice în volum, hors credits d’impot, hors soutien d’urgence et hors relance (în procente). Notă: cheltuielile de sprijin fac față inflației nu sunt retrase în 2022 și 2023.
Rapport de l’Assemblée nationale sur le Project de loi de finances 2024

Acest scenariu favorabil este, din nefericire, remis în cauză prin ralentissement economic în curs, l’Organisation de cooperation et de développement économique (OCDE) prévoyant une croissance de seulement 0,6% imquilique în Franța manque à gagner de l’ordre 10 miliarde pour les comptes publics.

D’autant qu’à ce jour, les nouvelles éspénieres sont d’ores et déjà d’environ 5 billion, en addnant les récentes aux agriculteurs de 400 million d’euros, les primes aux policesss 60 euro, les pertes supplémentaires des hôpitaux publics d’un milliard et surtout la noua aide à l’Ukraine a anunțat la Elysée pe 16 februarie de 3 miliarde. În această condiție, guvernul ar putea avea un obiectiv de deficit de 4,4% în 2024, un record partage unic cu Italia în zona euro.

În ceea ce privește datoria publică, aceasta nu va scădea în continuare și se va stabiliza la aproximativ 111% din PIB, care este un prag très au-delà du de 90%, care corespunde aproximativ cu media zonei euro.

Comparaison de l’évolution des ratio dette publique de la France, de la zone euro et de l’Allemagne (in points de PIB).
Rapport de l’Assemblée nationale sur le Project de loi de finances 2024

On comprend dès lors les inquietues de Bercy quant à une next degradation de la note de la France. Dacă Standard and Poor’s a menținut notă AA în Decembre 2023, pentru a plăcea sub opinie negativă, cele 3 mari agenții trebuie să pronunță un nou verdict înainte de alegerile europene.

Traiectorii bugetare individualizate

Adoptată la Amsterdam la 17 iunie 1997, în așteptarea apariției monedei euro în 1999, Pactul de stabilitate și creștere impunând tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) să-și coordoneze politica bugetară prin limitarea deficitului public la 3% din PIB și a datoriei publice la 60% pentru a-și asigura solva.

Violența crizei economice generată de pandemia de Covid-19, cu mult superioară celei din 2008, a obligat Comisia Europeană să activeze în martie 2020 o clauză din 2008 023 a Pactului care invocă circumstanțe extreme. Acesta a fost prilejul unei actualizări care a rezultat, la 10 februarie 2024, într-un acord între Parlamentul European și statele membre pentru reformarea acestuia.

Ce nou cadru de guvernare trebuie să intre în vigoare le 1eh Ianuarie 2025 după validarea finală de către Parlamentul European în primăvară. Fructul unor negocieri laborioase, il reste complex mais introduce une approche diferenciée propre à chaque État pentru a assurer une trajectoire de sutenabilité de la dette plus souple sans intraver the croissance and fundl’unévoveld nets.

Astfel, membrii statelor al căror deficit public depășește 3% vor dispune de o perioadă de ajustare de patru ani pentru a-și reduce conturile publice pe o traiectorie bugetară considerată a fi „poutenable à sustenable”. creştere în les transitions vertes, le numérique sau la défense. Deficitul structural rămâne un semn cheie și ar trebui să scadă cu 0,5% pe an (cu o flexibilitate din 2025 până în 2027 pentru a ține cont de creșterea recentă a costului datoriei legată de creșterea ratelor).

Odată ce deficitele sunt sub control, țările a căror datorie depășește 90% din PIB vor trebui să reducă diferența dintre acesta și pragul de la Maastricht de 60% (soit la dette France est de 111% din 2,5 puncte PIB pe an), dar numai un punct de PIB în fiecare an. Amenzile plafonate la 0,05% din PIB rămân teoretic posibile dar este foarte probabil ca acestea să nu fie cerute mai mult decât înainte…

Ce reforme sunt vizibile?

Marjele de manevră bugetară ale Președintelui Republicii, Emmanuel Macron, erau deja acolo Particular faibles au debut de son second order : elles le sont encore plus aujourd’hui. Cu rata taxelor obligatorii cea mai mare din OCDE, cu 46,1% din PIB, pour une medie de 34 %et persoană au refus de 75 % des Français d’augmenter les impôtson voit mal le gouvernement sengager dans cette voie qui accentuateit en outre le ralentissement économique.

Această strategie ar fi în contradicție cu obiectivul principal al politicii economice din sept an, care constă în creșterea ratei de angajare în prezent de 68 % chez les les 15-64 și după nouré, intrarea 75 și 80. %. În efect, à taux d’imposition constant, un tel niveau d’emploi completează totalitatea deficitului prin les recettes supplémentaires d’impôts et de contributions generates.

Pour reduce le deficit and the debt, il faut donc que les publics expenses progrese în volum mai puțin rapid că le PIB pe parcursul mai multor ani, strategie singularièrement complicée par quatre type de expenses en depenses enugliques publiques. Au premier rang de ces expenses, on trouve la charge de la debt avec la fin de l’argent gratuit (c’est d’ailleurs la raison pour la laquelle la nouvelle version du pacte prevoit d’exclure leur progression de cellen desqud’é în 2027).

Charge de la dette et de la tresorre de l’État (în miliarde de euro). Notă: En charge budgetité, retracée par les programs 117 “Charge de la dette et de la trésor de l’État” și 355 “Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État”.
Rapport de l’Assemblée nationale sur le Project de loi de finances 2024

Vienent următoarele două domenii prioritare qui concernent tous les pays européens : tranziția ecologică, qui necessaireit des investments de l’ordre de 2,3% din PIB în fiecare an et les dépenses militaires qui doivent attreiner 2 % du PIB dès 2025 pour tenir compte du nouveau context geopolitique (depenses deja validate prin legea de programare militaire pluriannuelle adoptată în 2023). În cele din urmă, îmbătrânirea demografică a crescut atât cheltuielile cu sănătatea, cât și cheltuielile de pensionare, în timp ce reforma recentă a fost în mare parte respinsă de către cei activi. ne suffira pas à répondre aux besoins.

Când se compară cheltuielile publice din Franța (58% din PIB) au sein de l’Union européenne (50%) în ceea ce privește constatate que celles de l’État et des collectivités locales ajung la 25% din PIB points de plus seulement2 que la medie : il este atunci foarte improbabil de pouvoir les reduce significantment au vu des constraints relevées supra et de l’échec des tentatives de réformes de l’État des dernieres années.

C’est donc bien sur les éspénieres de protection sociale, care sunt de 33 % du PIB contre 27 % dans l’UE, care se fera l’adjustement. Outre les aides sociales, il va trebui remediat au deficit chronic de la branche maladie de 0.5 % din PIB. Quant aux retraits qui pèse 14% din PIB dacă cei din sectorul privat sunt în mare măsură asigurați de les cotisations des actives, les subventions d’équilibre que pour Direction le budget aux retraités de l’État, sau cei des regims spéciauxcel puțin 1,5% din PIB.

În absența cheltuielilor publice, vor fi agențiile de notare și, în special, cele mai multe piețe obligatorii plus surement que la Commission européenne qui rappeleront la necesitate d’un ajustement brutal et beaucoup syn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *